Politikul.ro

Articol

Politikul.ro > Actualitate > Guvernul a aprobat schema de minis pentru crescătorii de porci: 2.000 lei/scroafă/an

Guvernul a aprobat schema de minis pentru crescătorii de porci: 2.000 lei/scroafă/an

Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, hotărârea privind aprobarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2024. Actul normativ are în vedere susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, pentru acest an, în vederea creşterii numărului de animale de reproducţie deţinute şi sporirea numărului de produşi valorificaţi de la acestea.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000.000 lei şi este asigurată din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024, mai arată comunicatul de presă al MADR.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii mai fac precizarea că valoarea sprijinului a crescut faţă de anul 2023, de la 1.200 lei/scroafă/an, la 2.000 lei/scroafă/an. Cuantumul total al schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi crescătorii de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, respectiv:

 • a) producătorii agricoli PFA, II şi IF,
 • b) producătorii agricoli societăţi agricole,
 • c) producătorii agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
 2. b) să deţină scroafe din rasele Bazna şi /sau Mangaliţa, înscrise în registrul genealogic în secţiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate şi înregistrate în BND;
 3. c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;
 4. d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produşi/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;
 5. e) să identifice şi să înregistreze produşii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;
 6. f) să menţină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program, inclusiv prin procedura de înlocuire cuprinsă în actul normativ, până la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

Cererile de înscriere în Program poate fi depusă la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2024, inclusiv.

Documentele care însoţesc cererea de înscriere în program sunt următoarele:

 • a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului /a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz al/a solicitantului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal, în copie, după caz;
 • b) document din care rezultă că exploataţia figurează înregistrată în BND, cu animalele identificate şi înregistrate în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare;
 • c) documentul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, în copie, după caz;
 • d) adeverintă eliberată de asociaţia acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, vizată de Oficiul Judeţean de Zootehnie, prin care se confirmă înscrierea scroafelor/scrofiţelor în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, detaliată pe crotalii;
 • e) registrul exploataţiei completat la zi din care rezultă numărul de scroafe înscrise în Registrul Genealogic al rasei, în secţiunea principală, deţinute, în copie;
 • f) dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie.

Cererile de plată şi documentele justificative pot fi depuse la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene până cel târziu la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

Documentele care însoţesc cererea de plată vizează:

 1. a) facturile/rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului şi numărul de animale comercializate;
 2. b) avizul de însoţire din care rezultă numărul de produşi comercializaţi/greutatea pe cap de animal comercializat şi adresa exploataţiei cumpărătorului;
 3. c) documentul de mişcare animale vii reglementat de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
 4. d) certificatul sanitar-veterinar pentru produşii comercializaţi.
 5. e) registrul de monte şi fătări din care rezultă produşii livraţi spre comercializare.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Stiri pe Surse și poate fi vizualizată direct aici.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *