Politikul.ro

Articol

Politikul.ro > Actualitate > Sărbătorile zilei din 9 aprilie 2024 – Sf. Mc. Eupshie; Sf. Cuv. Vadim

Sărbătorile zilei din 9 aprilie 2024 – Sf. Mc. Eupshie; Sf. Cuv. Vadim

Sărbătorile zilei din 9 aprilie 2024

Sf. Mc. Eupshie; Sf. Cuv. Vadim

Ortodoxe

Sf. Mc. Eupshie; Sf. Cuv. Vadim

Greco-catolice

Sf. m. Eupsihie din Cezareea

Romano-catolice

Fer. Ubald, călug.

Sfântul Mucenic Eupshie este pomenit în calendarul creştin ortodox la 9 aprilie. S-a născut în Cezareea Capadociei din părinţi creştini, tatăl său era înalt demnitar al imperiului. A fost martor al persecuţiilor împotriva creştinilor dezlănţuite de împăratul Iulian Apostatul (361-363) şi al redeschiderii templelor păgâne.

Sfântul Eupshie a dus o viaţă fără prihană și a ales să se căsătorească. În ziua nunții sale, s-a întâmplat să fie sărbătorit și zeul ‘Tihis’, adică noroc, căruia îi erau aduse jertfe.

Văzând Sfântul Evpsihie pe elini, care erau mulți în Cezareea, că mergeau să aducă jertfe în templu, s-a aprins inima sa pentru Hristos și luând cu sine mulțime de creștini, s-a dus și a sfărâmat idolii și capiștea idolească au dărâmat-o până în temelie.

A fost arestat și pentru că nu s-a lepădat de credința în Hristos a fost torturat cu multe și grele chinuri și omorât prin tăierea capului.

I s-ar fi iertat lui îndrăzneala, că risipise capiștea, numai dacă s-ar fi închinat idolilor. Însă ostașul lui Hristos nu s-a supus nicidecum, ci stătea cu bărbăție în mărturisirea numelui lui Hristos.

Dar și Cezareea a fost lovită cu mânie de împăratul Iulian, în urma distrugerii templului.

Căci ‘a numărat-o pe aceea printre sate, ștergând-o din numărul cetăților celor cinstite, și a pus dajdie mare asupra credincioșilor creștini, a locuitorilor de acolo; iar capiștea cea dărâmată, cu multă grabă a poruncit creștinilor să o zidească iarăși. Pentru că se făgăduia cu jurământ, că nu va înceta de a face rău cetății, nici va lăsa pe Galileeni – că așa numea el pe creștini – fără să poarte pe grumajii și pe capetele lor bucăți din capiște, până ce se va ridica iarăși capiștea cea risipită a zeilor elinești’.

Acesta, pornind o campanie militară împotriva perșilor și trecând prin Capadocia, i-a ieșit în întâmpinare Sfântul Vasile cel Mare, ‘dându-i cinste ca unui împărat și aducându-i spre binecuvântare trei pâini de orz, cu care se hrănea singur. Dar împăratul a poruncit ostașilor săi, să ia acele pâini, iar Sfântului Vasile să-i dea o sarcină de fân, zicându-i în batjocură: ‘Tu ne-ai dat orz, hrană dobitocească, iar tu primești de la noi fân’. Sfântul Vasile a răspuns: ‘Noi, o, împărate, ți-am adus de acelea cu care ne hrănim, iar tu ne-ai dat hrană dobitocească. Cu adevărat ne batjocorești, deoarece cu puterea ta nu poți să prefaci acel fân în pâine și în hrana firii omenești’.

Atunci, Iulian, a răspuns mânios: ‘Să știi cu adevărat, cu acel fân te voi hrăni, când mă voi întoarce din Persia pe aici, pentru că voi răsturna și voi risipi această cetate până la temelie; cu plugul voi ara locul acesta, ca mai bine grâu să rodească decât oameni. Pentru că poporul ascultând de sfatul tău, a îndrăznit a strica chipul și capiștea Fortunii, adică a Norocului’.

A pierit însă chiar el, fiind ucis de Marele Sfânt Mucenic Mercurie. După moartea împăratului Iulian, poporul din Cezareea a zidit o biserică foarte frumoasă deasupra mormântului Sfântului Mucenic Evpsihie.

Sf. Cuvios Vadim, pomenit în această zi, a fost închis în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor din Persia, împreună cu șapte ucenici ai săi.

Sfântul Vadim era din cetatea Vitlaplata, de neam foarte bogat și, când a voit să se facă monah, toată averea sa a împărțit-o săracilor. Apoi, a zidit o mănăstire în afara cetății, viețuind într-însa, cu fapte bune, sârguindu-se în toate a plăcea lui Dumnezeu și a împlini voia cea sfântă a Lui; pentru că era bărbat plin de dar și de adevăr, vas ales al lui Dumnezeu.

În temniță, a petrecut patru luni, legat împreună cu ucenicii lui, bătut aspru în toate zilele, răbdând însă cu bărbăție, pentru nădejdea și adevărata credință, pe care o avea către Dumnezeu.

Sfântul Vadim a fost omorât de către un demnitar al imperiului, pe nume Nirsan, care și el era creștin și pentru asta a fost închis de către împărat. Temându-se însă de torturile la care urma să fie supus acesta a dat de știre împăratului că orice îi va cere, este gata să facă.

Împăratul auzind, s-a bucurat foarte și aducându-și aminte de Sfântul Vadim, i-a poruncit să-l elibereze din legături și să-l ducă din temniță la palatul său. Și a zis către boierii care stăteau înaintea lui: ‘Dacă Nirsan va ucide cu mâna sa pe Vadim, apoi să se dezlege din legături și să ia el toate averile lui Vadim’.

A fost adus atunci Sfântul Vadim la Nirsan, care, luând sabia, s-a apropiat să-l ucidă pe mucenicul lui Hristos, dar, fiind cuprins de un cutremur, când a voit să-l lovească pe mucenic, s-a făcut ca o piatră nemișcată.

‘Iar robul lui Dumnezeu căutând spre el, a zis: ‘Până într-atât a crescut răutatea ta, o, Nirsane, încât, nu numai că te-ai lepădat de Dumnezeu, ci și pe robul Lui voiești a-l ucide? Vai ție, ticălosule, ce vei face în ziua aceea, când vei sta înaintea înfricoșatei judecăți, ca să dai un răspuns Dumnezeului Celui veșnic? Eu, o, ticălosule, mă săvârșesc în chinuri pentru Hristosul meu, însă n-aș fi voit ca din mâinile tale să fiu ucis, ci de la altul oarecare aș fi dorit, ca să sufăr moartea aceasta’.

Nirsan, rușinându-se de cuvintele acelea și neputând să ucidă, stătea tremurând. După aceea, întărindu-și inima sa ca fierul, a lovit cu sabia în grumaji pe mucenic. Dar, mâinile ucigașului tremurau și a fost nevoie de multe lovituri pentru uciderea Sfântului.

Sfântul Cuvios Vadim a trecut la Domnul în chinuri cumplite în ziua de 8 aprilie. Cei șapte ucenici ai săi au rămas în temniță încă patru ani, până la moartea împăratului persecutor. Iar după sfârșitul aceluia au fost eliberați și au fost lăsați în credința lor.

Imaginea utilizată în acest articol a fost preluata de pe site-ul Stiri pe Surse și poate fi vizualizată direct aici.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *